Brief aan redactie FD – artikel 19 november

Brief aan redactie FD – artikel 19 november

Met veel instemming heb ik onlangs het opiniestuk ‘Sluis opbrengst van CO2-heffing weer terug naar burgers en bedrijven‘ gelezen.

In het stuk pleit Johannes ten Cate voor een BTW-verlaging op duurzame producten, die wordt betaald door CO2-heffingen op vervuilende producten. Een terecht punt, want tot nog toe hebben overheden geen echte stappen gemaakt in CO2-heffingen vanwege een angst voor ‘gele hesjes’-protesten in eigen land. Daarbij wordt de fossiele-brandstofindustrie door de Nederlandse overheid via de achterdeur alsnog gesubsidieerd. Dit is ineffectief beleid.

Een BTW-verlaging zou een goede oplossing kunnen zijn en is relatief eenvoudig in te voeren, ware het niet dat dit vooral de rijkere consument zal bevoordelen. Willen we gericht de burgers die het meest door het klimaatbeleid worden geraakt ondersteunen, dan is een inkomensafhankelijke energietoeslag de oplossing. Het zijn immers vooral de burgers die nu al in energiearmoede leven, waar we het ons het meeste zorgen om moeten maken.