Brief aan redactie NRC – artikel 18 september

Brief aan redactie NRC – artikel 18 september

Met grote interesse heb ik het artikel “Prijs van een ton CO2 kan het klimaat maken – of breken” (NRC, 18 september) gelezen. In het artikel worden een aantal oplossingen opgesomd voor de belemmeringen van een oplopende CO2-heffing. Alhoewel de mits en maren voor elke afzonderlijke oplossing terecht worden benoemd, is het de combinatie van deze oplossingen die voor voldoende draagvlak zal zorgen bij zowel producent als consument.

Door CO2 meer te belasten, wordt de vervuiler gedwongen te innoveren om competitief te blijven. Door deze belasting vervolgens uit te keren aan de burger (‘CO2-baten’ genoemd in het artikel) wordt vermeden dat de burger de dupe wordt van mogelijke prijsstijgingen. Een importheffing aan de grens voorkomt uiteindelijk dat bedrijven binnen de EU geen oneerlijke concurrentie ervaren van bedrijven die minder of geen CO2-belastingen betalen.

Dit zijn de drie pijlers waar de Citizens’ Climate Lobby, een burgerorganisatie die bij de volksvertegenwoordiging lobbyt, zowel wereldwijd als in Nederland voor streeft, want een plan waarin niet alle drie deze pijlers aanwezig zijn zal op weerstand stuiten, terwijl gezamenlijke actie juist dringend nodig is.

Link naar artikel: www.nrc.nl/
Datum: 19 september