De klimaatoplossing die wérkt.

Initiatief van Burgers

De overheid kan pas doen wat burgers willen als we hen vertellen wat dat is. En wat we willen is een leefbare wereld. Dat is waar Citizens’ Climate Lobby zich voor inzet: burgers in staat stellen om hún vertegenwoordigers bij gemeente, provincie, in de Tweede Kamer en in Brussel te bereiken. Samen werken we aan echte oplossingen voor klimaatverandering.

Koolstofheffing en Dividend

Door constructieve relaties met onze vertegenwoordigers op te bouwen maken we ruimte voor een koolstofheffing en dividend: een klimaatoplossing die politiek neutraal is, en door vele experts gedragen wordt.

Een koolstofprijs en dividend is een budget-neutrale heffing op CO2 aan de bron waarvan de opbrengst direct volledig aan huishoudens wordt terugbetaald. Deze oplossing zal broeikasgasemissies effectief terugdringen, vele levens sparen terwijl de economie juist wordt versterkt.

Wat is koolstofheffing en dividend?

Koolstofheffing en dividend bestaat uit drie delen.

  1. Geleidelijk stijgende heffing op CO2 aan de bron (mijn, haven; daar waar het de economie binnenkomt)
  2. Koolstofdividend waarmee 100% van de opbrengst evenredig aan ieder huishouden wordt teruggegeven
  3. Importheffing op producten uit landen zonder koolstofheffing en een exportbijdrage, zodat bedrijven worden ontmoedigd om naar het buitenland te vertrekken en andere landen gemotiveerd worden om ook een heffing in te stellen.

fee-dividend-borderadjust

Voordelen

  1. sterkere economie – want dividend leidt tot meer besteedbaar inkomen
  2. meer banen – want arbeidsintensieve koolstofarme sectoren worden gestimuleerd
  3. efficiëntere energietransitie – want markt bevordert goedkoopste oplossingen, volgens de Wereldbank kan de transitie wel 50% goedkoper met een goede CO2 prijs
  4. meer vernieuwing en innovatie – want wie niet slim en snel genoeg innoveert gaat meer betalen
  5. inprijzen externe kosten – externe kosten (zoals milieuschade) worden in prijzen eerlijk weergegeven, en de vervuiler betaalt
  6. keuzevrijheid – want hoewel koolstof-intensieve producten duurder worden en zaken met minder CO2 uitstoot goedkoper, kunnen consumenten nog altijd zelf beslissen wat ze met hun geld het liefste willen doen
  7. groot draagvlak – want grootste deel huishoudens gaat er netto op vooruit

Meer weten? Veelgestelde vragen