Home CCL NL

De snelle, eerlijke en effectieve oplossing voor klimaatverandering.

Wij zijn Citizens’ Climate Lobby, wereldwijd meer dan 200.000 vrijwilligers die met onze volksvertegenwoordigers samenwerken.

 

Wij willen een snelle, eerlijke en effectieve oplossing voor klimaatverandering: een koolstofheffing met dividenduitkering.

 

Steun onze lobby en stop klimaatverandering.

Wetenschappers en economen zijn het eens: Vervuiling steeds duurder maken en de opbrengst uitkeren aan huishoudens – dat werkt.

 

“Een koolstofheffing en dividend is precies wat er moet gebeuren om het klimaatprobleem op te lossen. Ik onderschrijf daarom het werk van Citizens’ Climate Lobby Nederland. Geweldig dat burgers opstaan en met de politiek werken aan een echte klimaatoplossing.”
Rick van der Ploeg, econoom Oxford en VU Universiteit.

Het direct koppelen van overheidsinkomsten en -uitgaven is meestal geen goed idee. Maar nu moeten we wel. De koolstofheffing is onmisbaar om het klimaatprobleem op te lossen. Het koolstofdividend is onmisbaar om voor die oplossing voldoende steun te verwerven.
Rens van Tilburg is econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht.

“Wij belasten de aarde veel zwaarder dan goed is. Een prijs voor CO2 kan daar iets aan doen, omdat zaken die het klimaat schaden daardoor een echte prijs krijgen; een prijs waarin de kosten van de milieuschade worden meegenomen. Klimaatoplossingen krijgen daardoor betere kansen, wat goed is voor werkgelegenheid en innovatie. Ik steun daarom Citizens’ Climate Lobby Nederland.”
Herman Wijffels, econoom

“De kosten van klimaatschade door broeikasgassen moeten in de prijs van goederen en diensten worden teruggezien, anders wordt het erg moeilijk om de uitstoot van die gassen terug te brengen. Dit is alleszins redelijk, want op die manier is het de vervuiler die betaalt. Door de opbrengst van de CO2-heffing in de vorm van lagere lasten op arbeid terug te geven, gaat de economie ook nog eens beter werken. Heel hoopgevend dat burgers zich daar voor inzetten. Ik ondersteun dit initiatief graag.”
Barbara Baarsma, econoom

“Het klimaatprobleem is geen technische, maar een politieke en maatschappelijke uitdaging. Citizens’ Climate Lobby Nederland is een manier om politici en de bevolking aan te spreken. Burgers laten zien hoe belangrijk het is om écht iets te doen aan klimaatverandering.”
Jan Terlouw, natuurkundige, voormalig politicus, schrijver