Veelgestelde Vragen

Hebben we niet al een EU-ETS? (Europees Emissiehandelssysteem)

Ja, er is een EU-ETS. Dit moet er ook gewoon blijven. Maar de prijs van CO2 uitstoot in dit ETS is veel te laag. ‘Koolstof-intensieve industrie’ zoals fossiele brandstof- en staalproductie oefent effectief druk uit. Daarom willen wij een koolstofheffing met dividend. Doordat de meeste burgers elke maand geld terugkrijgen ontstaat er dan juist politieke druk voor een hógere CO2 prijs (heffing), in plaats van een lagere zoals onder het EU-ETS.

Waarom niet gewoon een CO2 belasting?

Belastingen zijn politiek lastig; wie wil er nou meer belasting? Een dividend is iets wat je krijgt, terwijl de koolstofheffing ervoor zorgt dat vervuilende producten duurder worden en minder vervuilende zaken zoals hernieuwbare energie goedkoper. Omdat tweederde van de kiezers meer terugkrijgt dan dat hij of zij moet betalen, zal een koolstofheffing-en-dividend vanaf het eerste jaar op steun van kiezers kunnen rekenen. Daarom is dit een politiek haalbare maatregel.

Waarom een koolstofdividend?

De energietransitie kan 50% minder kosten, tot 2050, als er een goede koolstofprijs is. Dit zegt de wereldbank. Bovendien laten landen waar CO2 een goede prijs heeft zien dat terugdringen van uitstoot gepaard kan gaan met economische groei. In Zweden, waar in 1991 al een prijs werd ingesteld, is de economie gegroeid terwijl de CO2 uitstoot afnam.

decoupling-gdp-co2-sweden-0-540x417