Endorsements

“Een koolstofheffing en dividend is precies wat er moet gebeuren om het klimaatprobleem op te lossen. Ik onderschrijf daarom het werk van Citizens’ Climate Lobby Nederland. Geweldig dat burgers opstaan en met de politiek werken aan een echte klimaatoplossing.”
– Rick van der Ploeg, econoom Oxford en VU Universiteit.

“Willen we klimaatverandering behapbaar houden, zullen we binnen 15 jaar moeten stoppen met het gebruik van olie, kolen en gas. Het helpt dan enorm als de prijs voor die fossiele brandstoffen omhoog gaat. Een oplossing zoals Koolstofheffing en Dividend zoals voorgesteld door CCL zou enorm helpen. Burgers willen meer actie. Het wordt tijd dat overheden volgen. Geen tijd te verliezen…”
– Marjan Minnesma, directeur Urgenda

Het direct koppelen van overheidsinkomsten en -uitgaven is meestal geen goed idee. Maar nu moeten we wel. De koolstofheffing is onmisbaar om het klimaatprobleem op te lossen. Het koolstofdividend is onmisbaar om voor die oplossing voldoende steun te verwerven.
– Rens van Tilburg is econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht.

“Wij belasten de aarde veel zwaarder dan goed is. Een prijs voor CO2 kan daar iets aan doen, omdat zaken die het klimaat schaden daardoor een echte prijs krijgen; een prijs waarin de kosten van de milieuschade worden meegenomen. Klimaatoplossingen krijgen daardoor betere kansen, wat goed is voor werkgelegenheid en innovatie. Ik steun daarom Citizens’ Climate Lobby Nederland.”
– Herman Wijffels, econoom

“De kosten van klimaatschade door broeikasgassen moeten in de prijs van goederen en diensten worden teruggezien, anders wordt het erg moeilijk om de uitstoot van die gassen terug te brengen. Dit is alleszins redelijk, want op die manier is het de vervuiler die betaalt. Door de opbrengst van de CO2-heffing in de vorm van lagere lasten op arbeid terug te geven, gaat de economie ook nog eens beter werken. Heel hoopgevend dat burgers zich daar voor inzetten. Ik ondersteun dit initiatief graag.”
– Barbara Baarsma, econoom

“Het klimaatprobleem is geen technische, maar een politieke en maatschappelijke uitdaging. Citizens’ Climate Lobby Nederland is een manier om politici en de bevolking aan te spreken. Burgers laten zien hoe belangrijk het is om écht iets te doen aan klimaatverandering.”
– Jan Terlouw, natuurkundige, voormalig politicus, schrijver

Er is grote haast geboden. Want klimaat is nu al een groot probleem: per jaar vallen er 400.000 klimaat-doden volgens de ‘Climate Vulnerability Monitor’ van DARA in Madrid uit 2012. Maar in hetzelfde rapport werd voor het eerst ook berekend dat er al lang een groot sociaal drama plaats vindt:  jaarlijks 4,9 miljoen doden door de hele fossiele keten, dus door ons massale gebruik van gas, olie en kolen; dit is een ware Ecocide, elk jaar weer!  Dus hoe eerder we omschakelen hoe beter, o.a. met een koolstofheffing en dividend. Dat blijkt ook financieel-economisch het slimste; zie de analyse van bijvoorbeeld prof Nicholas Stern.
Jan Juffermans, publicist en actief in het Platform Duurzame en Solidaire Economie, de Werkgroep Voetafdruk Nederland en Transitie Boxtel

“Een stevige en progressieve CO2-heffing aan de bron (plus teruggave daarvan aan burgers) is de meest eenvoudige, heldere, effectieve manier om de urgent noodzakelijke overgang van fossiel naar duurzaam te bewerkstelligen. Marktconform, elegant en snel. Waar wachten we nog op? Wachten op Europa, laat staan de rest van de wereld is niet eens nodig. We bezorgen de Nederlandse economie zelfs een voorspong (in plaats van de door doelpredikers voorspelde rampspoed) door er rap mee te beginnen.”
–  Maurits Groen, ondernemer