Hebben we niet al een EU-ETS? (Europees Emissiehandelssysteem)

Hebben we niet al een EU-ETS? (Europees Emissiehandelssysteem)

Ja, er is een EU-ETS. Dit moet er ook gewoon blijven. Maar de prijs van CO2 uitstoot in dit ETS is veel te laag. ‘Koolstof-intensieve industrie’ zoals fossiele brandstof- en staalproductie oefent effectief druk uit. Daarom willen wij een koolstofheffing met dividend. Doordat de meeste burgers elke maand geld terugkrijgen ontstaat er dan juist politieke druk voor een hógere CO2 prijs (heffing), in plaats van een lagere zoals onder het EU-ETS.