Wereldbank publiceert nieuw rapport over koolstofbelasting

Wereldbank publiceert nieuw rapport over koolstofbelasting

De Wereldbank en Climate Focus hebben een nieuw rapport uitgebracht over koolstofbeprijzing, in de vorm van een gids voor beleidsmakers: Carbon Tax Guide : A Handbook for Policy Makers.

Screen Shot 2017-03-26 at 15.23.14

Het rapport geeft een actueel overzicht van huidige koolstofbelastings-initiatieven. Over een klimaatdividend – de besteding van heffingen voor het verzekeren van steun voor de maatregel – schrijft de Wereldbank: “For this to be effective, it is important to have clear communication on how the revenue is being used. It is also important to consi- der timing here—governments can help consolidate support by committing to providing certain bene ts upfront and clearly linking their continuation to the revenue generated through the carbon tax.” (p. 17).

Het hele rapport kan hier worden gedownload: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26300

Screen Shot 2017-03-26 at 15.19.53