Homepage

Een eerlijke oplossing voor de klimaatcrisis

Creëer samen met ons een duurzame en betaalbare toekomst

Citizens’ Climate Lobby is een vereniging met meer dan 200,000 vrijwilligers wereldwijd

Samen willen wij een snelle, eerlijke en effectieve oplossing voor de klimaatcrisis: een CO2-heffing om vervuilen duurder te maken en de opbrengst daarvan aan huishoudens terug te geven.

Wat is een klimaatinkomen?

Het klimaatinkomen wordt betaald aan huishoudens om de stijgende kosten van vervuilende bronnen en de kosten voor het verduurzamen te betalen. Zo dicht mogelijk bij de bron van CO2 uitstoot, zoals de ruwe olie uit de grond, wordt een heffing toegepast. Door deze heffing gaat vervuilen geld kosten, en worden duurzame alternatieven interessanter.

Onvermijdelijk gaan de kosten voor bijvoorbeeld elektra (opgewekt met fossiele brandstof) en aardgas wel omhoog. Daarom willen we de opbrengsten van deze CO2-heffing gebruiken om huishoudens te compenseren in de gestegen kosten. De totale opbrengst van de CO2-heffing wordt opgedeeld in gelijke delen en elk huishouden in Europa krijgt eenzelfde deel.

CO2-heffing

Er wordt een heffing ingevoerd op fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas. De heffing begint laag en stijgt geleidelijk. Dit zal de CO2-uitstoot terugdringen omdat bedrijven, industrieën, de publieke sector en consumenten zullen overstappen op goedkopere, schonere opties.

Klimaatinkomen

Het geld dat via de CO2-heffing wordt ingezameld, wordt maandelijks aan de burgers teruggegeven om vrij te besteden. De administratieve kosten van het programma worden betaald uit de inkomsten. Overheden houden niets van het ingezamelde geld.

Grenscompensatie

De grenscompensatieregeling beschermt fabrikanten en banen in de EU tegen oneerlijke internationale concurrentie vanuit landen zonder koolstofprijs. Ingevoerde goederen zullen een importheffing aan de grens betalen en uit de EU uitgevoerde goederen zullen in het kader van dit beleid een exportbonus ontvangen.

Waarom moet de CO2-uitstoot omlaag?

Uitstoot van CO2 verandert het klimaat op aarde. Deze veranderingen zijn al waarneembaar en zullen voor het overgrote deel van de wereld dramatische gevolgen hebben.

Bij het akkoord van Parijs is een bovengrens van 2 graden Celsius opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk afgesproken, met als streven om de opwarming te beperken tot 1.5°C.

Maar we lopen nu al achter, en als we niet snel actie ondernemen gaat een groot deel van de huidige bevolking 2°C opwarming meemaken, maar hoe erg kunnen de gevolgen van slechts 2°C opwarming zijn?

Wat een ‘eens in de 10 jaar’ hittegolf was in de periode van 1850 – 1900 komt bij 2°C opwarming om het jaar voor, en wordt ook de maximale temperatuur van de hittegolf hoger. Daarnaast zullen natuurbranden vaker voorkomen en zal de oogst ook vaker mislukken door lange droge periodes.

Tot slot wordt de regen natter. Warme lucht kan meer vocht vasthouden waardoor extreme regenval bijna 2 keer vaker voor gaat komen ten opzichte van de periode 1850 – 1900 bij 2°C opwarming, en valt er ongeveer 14% meer water uit de lucht waardoor overstromingen zoals die van afgelopen zomer vaker voor zullen komen.